ثبت نام آنلاین آموزش استراتژی

حتما قبل از ثبت نام و پرداخت وجه، قوانین را مطالعه فرمائید.

نام دوره
توضیح دوره
نحوه برگزاری
شهریه

آموزش خصوصی مقدماتی

درهفته یک جلسه، تصحیح تا 10 تمرین، پشتیبانی تا 6 ماه

ارسال ویدیو در واتس اپ به مدت دو ماه

8.000.000 تومان

آموزش گروهی مقدماتی

درهفته یک جلسه، تصحیح تا 5 تمرین، پشتیبانی تا پایان دوره

ارسال ویدیو در واتس اپ به مدت دو ماه

4.000.000 تومان

آموزش خصوصی پیشرفته

 درهفته یک جلسه، تصحیح تا 10 تمرین، پشتیبانی 6 ماه

ارسال ویدیو در واتس اپ به مدت دو ماه

9.000.000 تومان

آموزش گروهی پیشرفته

 درهفته یک جلسه، تصحیح تا 5 تمرین، پشتیبانی تا پایان دوره

ارسال ویدیو در واتس اپ به مدت دو ماه

6.000.000 تومان