مرکز آموزش استراتژی بازار جهانی

مراکز که به عنوان مرکز آموزش استراتژی بازار جهانی در سطح کشور در حال فعالیت هستند و اغلب از مدرسه های بسیار ضعیف بوده و با تجربه در این زمینه استفاده می‌کنند که

بیشتر بخوانید